Przejdź do treści

Stopy procentowe – co właściwie ma na nie wpływ?

Stopy procentowe to bardzo ważne czynniki, które przede wszystkim wpływają na nasze finanse. Jest to spowodowane głównie faktem, że to właśnie one regulują między innymi wysokość rad kredytów. Co ma wpływ na ich podwyższenie? Sprawdzamy.

Czym właściwie są stopy procentowe?

Stopa procentowa to nic innego jak koszt, który przysługuje posiadaczowi określonego kapitału. Pochodzi on przede wszystkim z udostępnienia go innym osobom na określony w umowie czas. Taką kwotę wyraża się za pośrednictwem procentów bezpośrednio od pożyczonej sumy. Określa się go w skali roku.

Przykładem stopy procentowej jest stopa referencyjna. Jest to inaczej rentowność określonych bonów pieniężnych, które emitowane są przez Narodowy Bank Polski. Wchodzi ona w skład stóp Banku Centralnego. Działa na terenie Polski.

Kto ustala stopy procentowe?

Stopy procentowe ustala organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego. Jest to RPP, czyli Rada Polityki Pieniężnej. Jej głównym zadaniem jest właśnie ustalanie założeń oraz realizacji polityki pieniężnej państwa.

Podstawowe stopy procentowe. We Narodowego Banku Polskiego to między innymi wspomniana wcześniej stopa referencyjna, stopa lombardowa, depozytowa oraz redyskontowa.

Dlaczego stopy procentowe idą w górę?

Stopy procentowe współcześnie są podwyższane ze względu na niestabilną inflację. W ten sposób państwo stara się zniechęcić do zaciągania kredytów. Jednocześnie zachęca obywateli do oszczędzania. Tego konsekwencją są między innymi podwyższone oprocentowania niektórych lokat. Dzięki temu każda osoba może ulokować na nich pieniądze oraz oczekiwać zysków po określonym czasie.

Podwyższenie stóp procentowych działa w okresie długofalowym. Oznacza to, że wyhamowanie poziomu inflacji za pomocą takich zabiegów może przynieść efekty po pewnym czasie. Dzięki temu można między innymi spowolnić wzrost cen. Dodatkowo rośnie wartość pieniądza, która jest bardzo ważna, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy.

Wzrost takich stóp ma wpłynąć również na wzrost popytu na pieniądz. Mowa tutaj przede wszystkim o jego formie fizycznej.

Co wpływa na stopy procentowe?

Na stopy procentowe wpływają takie czynniki jak między innymi koszt kredytów pieniężnych. Dodatkowo będzie to wspomniana wcześniej inflacja, która jest zagrożeniem przede wszystkim dla obywateli. Można ją spowolnić między innymi obniżając rozwój gospodarczy.

Kształtuje się dzięki temu politykę monetarną, czyli na przykład aktywność podmiotów gospodarczych.

Kto traci na wysokich stopach procentowych?

Na wysokich stopach procentowych przede wszystkim tracą kredytobiorcy. Banki pożyczkowe naliczają określone oprocentowanie w przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem. Wówczas klienci takich placówek mogą odczuć zwiększenie się raty kredytu. Wynika ona właśnie ze wspomnianych wcześniej odsetek. Osoby, które posiadają kredyt ze stałym oprocentowaniem przed inflacją mogą teraz cieszyć się stabilnością finansową

Warto wspomnieć, że niektóre banki posiadają przede wszystkim możliwość zmiany kredytu ze zmiennym oprocentowaniem na stały. Trwa to czasowo, jednak pozwala na złagodzenie kryzysu. Warto zapoznać się ze szczegółami swojej oferty.

Można przewidywać wzrost stóp procentowych lub ich obniżkę, jednak nie jest to zawsze pewne. Wszystko zależy od polityki i strategii, które aktualnie wyznaje Narodowy Bank Polski.