Przejdź do treści

Inwestowanie w nieruchomości – wady i zalety

W ostatnim czasie jedną z najpopularniejszych form inwestowania swojego kapitału są nieruchomości. Wiąże się to z tym, że nieruchomości, w przeciwieństwie do wielu innych aktywów, są trwałym, realnym towarem, a do tego ich wartość zazwyczaj rośnie wraz z upływem czasu. Niemniej jednak, jak w przypadku każdej inwestycji, inwestowanie w nieruchomości wiąże się z pewnym ryzykiem. Z tego powodu przed zadecydowaniem o podjęciu się takiego przedsięwzięcia warto uważnie zapoznać się z wszystkimi wadami i zaletami. Pozwoli to maksymalnie zmniejszyć ryzyko straty.

Zalety inwestowania w nieruchomości

  • Możliwość osiągania stałego dochodu pasywnego

Największa zaleta inwestowania w nieruchomości to związana z ich posiadaniem możliwość pozyskiwania stałego dochodu pasywnego. To rodzaj dochodu, który jest generowany w sposób ciągły, niezależnie od ilości czasu lub pracy, którą trzeba poświęcić, aby go osiągnąć. Posiadając nieruchomość, można czerpać zysk wynajmując posiadłość na krótkie lub długie okresy czasu. Comiesięczny czynsz płacony przez lokatorów jest świetnym źródłem zysków.

  • Duże prawdopodobieństwo zwiększenia się wartości nieruchomości.

Nieruchomości najczęściej zyskują na wartości z biegiem czasu. Dzieje się tak, gdyż z powodu rozwoju gospodarczego liczba populacji wciąż rośnie, co sprawia, że popyt na lokale mieszkalne jest coraz większy. Jest to bardzo korzystna sytuacja dla inwestorów, gdyż często zakupioną nieruchomość udaje się sprzedać im w dużo wyższej cenie niż ta, którą zapłacili za jej nabycie.

  • Możliwość ingerowania w wartość nieruchomości

Nieruchomość jest rodzajem inwestycji, na której wartość można wpływać. Cena obligacji, aktywów, obcych walut lub złota w żaden sposób nie jest zależna od ich posiadacza. Inaczej jest z nieruchomościami. Ich wartość można podnosić, dokonując zmian takich jak remonty, modernizacje czy innego rodzaju ulepszenia. Dzięki temu inwestorzy mogą znacznie uatrakcyjnić zakupioną nieruchomość, a przez to zwiększyć jej wartość. 

  • Ochrona kapitału przed inflacją

Inwestując swój kapitał w nieruchomość, zyskuje się duże szanse na uchronienie go przed spadkiem wartości. Zwykle podczas inflacji wraz ze spadkiem wartości pieniądza rośnie cena nieruchomości. Sprawia to, że osoby, które ulokowały w nich swój kapitał, nie są narażone na tak wielką stratę.

Wady inwestowania w nieruchomości

  • Konieczność posiadania dużych nakładów finansowych 

W porównaniu do innych form inwestycji, takich jak akcje lub obligacje, inwestowanie w nieruchomości wymaga posiadania dużo większego kapitału. Często wiąże się także z koniecznością zaciągnięcia kredytu hipotecznego bądź innego rodzaju pożyczki.

  • Możliwość spadku wartości nieruchomości

Nieruchomości zazwyczaj zyskują na wartości z biegiem czasu, jednak jak w przypadku każdej inwestycji nic nie jest pewne i zawsze istnieje jakieś ryzyko. W wyniku zmian w gospodarce państwa, sytuacji politycznej bądź kryzysu finansowego zainteresowanie lokalami może spaść, a wtedy w dół pójdą także ceny nieruchomości. Inny czynnik, który może spowodować zmianę wartości nieruchomości to także zmiany w jej lokalizacji, które są niezależne od inwestora i mogą zmniejszyć atrakcyjność otoczenia posiadanego lokalu, a tym samym wartość samej nieruchomości. 

  • Duże nakłady czasu i energii

Inwestowanie w nieruchomości wymaga dużej ilości czasu i wysiłku. Nieruchomości wymagają regularnej konserwacji i utrzymania, co może wymagać uwagi, a także sporych nakładów finansowych. Problematyczne może okazać się także znalezienie odpowiedniego najemcy lub kupca, a także proces prowadzenia negocjacji. Trudności mogą pojawić się także później. Istnieje wiele zagrożeń – lokator może okazać się problematyczny, a instalacje elektryczne bądź wodociągowe wadliwe. Inwestując w nieruchomość, trzeba być przygotowanym na różne ewentualności.

  • Ryzyko utraty dochodu

Jak w przypadku każdej inwestycji, inwestowanie w nieruchomości wiąże się z ryzykiem utraty dochodu. Nie jest ono zbyt duże, jednak istnieje i trzeba się z nim liczyć. Znalezienie odpowiedniego najemcy może się nie udać lub lokator może zalegać z czynszem i płatnościami. 

Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w nieruchomości, ważne jest, by dokładnie zrozumieć zarówno zalety, jak i wady tego rodzaju inwestycji i pamiętać o ryzyku. Konieczne jest także zdobycie szerszej wiedzy na temat inwestycji oraz zbadanie aktualnej sytuacji na rynku. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dobrym pomysłem może być skonsultowanie się z ekspertem w tej dziedzinie.