Przejdź do treści

Ocieplanie fundamentów: jakich błędów unikać?

Jeżeli chodzi o fundamenty, to ich poprawne wykonanie jest niezbędne, ponieważ praktycznie nie da się ich już poprawiać. Warto więc wiedzieć jakie błędy są najczęściej popełniane, tak aby móc je skutecznie wyeliminować, ucząc się na cudzych niedopatrzeniach. Takie podejście pozwoli uniknąć nam wielu, czasem bardzo kosztownych pomyłek.

Błąd 1: Nieodpowiedni dobór materiałów

Ziemia znajdująca się wokół budynku chłonie wodę – stwierdzenie to wydaje się oczywiste, dlaczego więc wciąż bardzo wielu inwestorów do izolacji fundamentów wykorzystuje materiały o zbyt dużej wodochłonności? Zastosowanie zwykłych płyt styropianowych prowadzi jedynie do dodatkowego wychładzania – materiał ten pochłania wodę i zawilgaca fundamenty, a tego z pewnością chcielibyśmy uniknąć.

Jaki więc materiał wybierać, jeżeli chodzi izolację fundamentów? Szczególnie warte polecenia są płyty z pianki poliuretanowej PIR, polistyrenu ekstrudowanego XPS czy też specjalny styropian EPS o znacznie obniżonej nasiąkliwości, w porównaniu do standardowego rozwiązania. Wykonanie izolacji fundamentów możliwe jest także przy wykorzystaniu pianki poliuretanowej i metody natrysku – jest to bardzo szybka oraz efektywna metoda ocieplania. Jej zastosowanie pozwala na uniknięcie mostków termicznych i uciążliwego transportu oraz przechowywania materiału na placu budowy. Jak widać, możliwości jest więc naprawdę sporo.

Błąd 2: Nieodpowiedni klej

Jeżeli chcemy, aby termoizolacja fundamentów miała sens – materiał izolacyjny musimy odpowiednio przymocować do jego ścian. Bardzo wielu inwestorów wykorzystuje np. klej cementowy do przymocowania, chociażby styropianu EPS, co prowadzi do uszkodzenia warstwy hydroizolacyjnej (klejem, który powinien być użyty jest klej poliuretanowy – szybko wiążący i nieszkodliwy dla warstw izolacyjnych fundamentu).

W przypadku wybierania kleju, który użyty ma być do przyklejania materiału izolacyjnego, warto kierować się zasadą „używamy kleju systemowego polecanego przez producenta do danego zastosowania”. Takie podejście pozwoli nam uniknąć przykrych niespodzianek.

Błąd 3: Mocowanie mechaniczne

Wciąż spotkać się można z wykonawcami, którzy płyty ociepleniowe montują mechanicznie – to duży błąd! Kołki uszkadzają bowiem hydroizolację, stąd do montowania materiału izolacyjnego powinniśmy stosować wyłącznie dedykowane do tego kleje.

Błąd 4: Zbyt płytkie ułożenie izolacji

Problem ten dotyczy głównie piwnic, które bardzo często są niedocieplone, a termoizolacja kończy się w połowie ściany, co powoduje zupełnie niepotrzebne straty energii.

Problem ten dotyczy także płyt fundamentowych, które bardzo często ocielone są jedynie z wierzchu – to spory błąd, ponieważ w takim przypadku ciepło uciekać będzie przez nieocieplony styk płyty ze ścianą parteru, a tego z pewnością chcielibyśmy uniknąć.

Podsumowanie

W przypadku ocieplania fundamentów nie warto oszczędzać na zakupie odpowiedniej ilości materiału termoizolacyjnego, ponieważ pozorne oszczędności, jakie uzyskamy, bardzo szybko pochłonięte zostaną przez dodatkowe koszty ogrzewania.

Pamiętaj: najważniejszą zasadą, jeżeli chodzi o prawidłowe ocieplenie, jest otoczenie CAŁEGO budynku nieprzerwaną warstwą izolacji, która pozwoli wyeliminować wszystkie mostki cieplne. Prawidłowo ocieplone fundamenty, połączone z ociepleniem ściany będą skutecznie przeciwdziałać ucieczce ciepła z budynku i wpływać na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji budynku.